Θέση:
Κεντρικές Εγκαταστάσεις
Διεύθυνση:
Οδός Βασιλείου Μοίρα
Μάνδρα Αττικής
19600 Ελλάδα
Τηλέφωνο:
210 5559959, 210 5559960, 210 5558169
Αποστολή Email